INFORMACJE

Po raz kolejny udało się uzyskać granty europejskie na odbycie przez naszych uczniów zagranicznych praktyk zawodowych. Środki na realizację projektu w wysokości 135 454,49 PLN pochodzą z Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Działania w ramach projektu pod nazwą „Ready, steady, work! (2016-1-PL01-KA102-024061) rozpoczynamy z dniem 1 września 2016 r.

Nasz projekt skierowany jest do uczniów klasy II, III i IV Technikum Hotelarskiego, IV Technikum Obsługi Turystycznej oraz uczniów klasy II Technikum Ekonomicznego. W ramach współpracy z naszym portugalskim partnerem projektu firmą Braga mob, uczniowie odbędą dwutygodniowe praktyki zawodowe w portugalskich firmach i hotelach w mieście Braga.

Główna tematyka programu to

a.) dla ekonomistów: struktura organizacyjna jednostki; regulaminy wewnętrzne i mechanizm obiegu dokumentów w jednostce organizacyjnej, dokumentacja pracownicza i działania marketingowe; współpraca jednostki organizacyjnej z otoczeniem

b.) dla hotelarzy: obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

c.) dla obsługi turystycznej:

Uczniowie rozwijać będą swoją wiedzę i umiejętności na temat planowania głównych działań i tworzenia planów pracy i współdziałania w zespole. Poza tym uczestnicy praktyk doskonalić będą umiejętności interpersonalne, językowe i kompetencje kluczowe takie jak np. kreatywne rozwiązywanie problemów, akceptacja odmiennych poglądów i sposobów pracy a także inicjatywa i przedsiębiorczość wyrażane m.in. poprzez skuteczne negocjowanie i prezentowanie stanowisk, zdolność do pracy indywidualnej i zespołowej czy umiejętność identyfikacji i oceny własnych mocnych i słabych stron.

 

Projekt realizowany będzie przez cały rok szkolny, przy czym najważniejszym elementem będzie wyjazd 18 uczniów na 2 tygodniowy staż zawodowy do Bragi w Portugalii.

 

Korzyści związane z uczestnictwem w projekcie:

 

- zwiększeniu atrakcyjności ucznia, późniejszego absolwenta na rynku pracy,

 

- umiejętnościach interpersonalnych w miejscu pracy,

 

- większym zaangażowaniu w pracę szkolną i aspiracjach do dalszego kształcenia,

 

- umiejętności porównywania wartości europejskich i własnych narodowych,

 

- dostrzeganiu korzyści związanych z nauką oraz uczeniem się przez całe życie

 

- aktywnym uczestnictwem w życiu szkolnym, możliwościami wyjazdów za granicę,

 

- większym zorientowaniu uczniów w przyszłej pracy zawodowej na Europę i łatwiejszym zawieraniu kontaktów z obcokrajowcami,

 

- brak negatywnych postaw w zachowaniach i kontaktach społecznych ,

 

- usprawnione umiejętności komunikacyjne i lepsze relacje z ludźmi (rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami itp.),

 

- stopniowe branie na siebie odpowiedzialności za swoje postępy w nauce,

 

- integracja społeczna, wzrost świadomości i stawanie się aktywnym obywatelem (głównie wśród uczniów z uboższych rodzin i o niewielkim kapitale kulturowym).

 

Osoby, które zakwalifikują się do projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, przejazdem czy szkoleniami. Staże zagraniczne poszerzają i uzupełniają proces kształcenia dobrych fachowców- techników, potrafiących sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Gwarantują lepszy start w życie zawodowe po ukończeniu szkoły.

 

Miejsce praktyk

 

Firma Braga mob zatrudnia ponad 30 pracowników i współpracuje z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, hotelami, centrami szkoleniowymi, organizacjami pozarządowymi, izbą handlową, szkołami i uniwersytetami, Stowarzyszeniem Przemysłowym Minho, stowarzyszeniem handlowymi, władzami miejskimi z S.Victor oraz Centrum Kulturalnym i Społecznym św. Adriana (instytucja społeczna z certyfikatem jakości i dużym doświadczeniem w projektach mobilności) a także z miejskimi władzami lokalnymi. Misją firmy jest tworzenie i wspieranie edukacyjne, kulturalne, społeczne, a także działalność kulturalna i edukacyjna mająca na celu rozwijanie znajomości kultury europejskiej, świadomości obywatelskiej i komunikacji, działań zmierzających do podwyższenia tolerancji dla innych kultur, przeciwdziałania dyskryminacji i zapewnienia równości szans, a także edukacji pro-europejskiej oraz mobilności zawodowej.

Braga mob współpracowała z ponad 20 krajami europejskimi a także z Turcją, Egiptem i Tunezją. W ubiegłym roku 2015 firma przeprowadziła ponad 100 projektów dotyczących mobilności. Dzięki szerokiej sieci niezależnych współpracowników-trenerów, Braga mob może zaoferować szereg różnorodnych tematycznie szkoleń w języku angielskim. Firma ponadto organizuje miejsca na staże i praktyki zawodowe dla uczniów i studentów w wielu dziedzinach, np. turystyki, mechaniki pojazdów, opieki zdrowotnej, logistyki, rolnictwa, opieki zdrowotnej, logistyki czy stylizacji fryzur.

Na zakończenie stażu uczniowie otrzymają od firmy Braga mob certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobility,  które podczas poszukiwania pracy staną się dodatkowym atutem. Kolejną zaletą wyjazdu jest doskonalenie umiejętności językowych, gdyż zajęcia prowadzone będą w języku angielskim oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych, czyli umiejętności współdziałania w miejscu pracy, nawiązywania kontaktów czy rozwiązywania problemów w sposób twórczy .

Poprzez odbycie zagranicznych praktyk zwiększa się szansa naszych uczniów na mobilność zawodową oraz doświadczenie życiowe. Takie działania przynoszą również wymierne korzyści naszej szkole, wzbogacając i uatrakcyjniając ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

 

Koordynator projektu

   Hanna Kowalska

 

GALERIA ZDJĘĆ

Banner

Projekt Wyróżnienie

LIBRUS

Banner

PROJEKTY

Banner

Drugie Życie

Banner

MEDIA

Banner

LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: 24 guests online
Twoje IP: 3.92.91.54
 , 
Dziś: Jul 18, 2024