Pedagog Informacje

W Zespole Szkół Zawodowych obowiązki pedagoga pełni p. A. Szelążek.

Kontakt telefoniczny : 566881352, wew. 24, kontakt osobisty – codziennie zgodnie z godzinami pracy

GODZINY PRACY PEDAGOGA

 I.Zadania pedagoga

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów          w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

  1. II.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

III. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ZSZ

W Zespole Szkół Zawodowych pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest zgodnie z procedurą – pobierz.

 

IV. Gdzie szukać pomocy?

 

800060800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

(skutki zażywania dopalaczy, porady dla rodziców, informacje o handlu nielegalnymi substancjami)

 

116111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

(czynny codziennie od godz 12 do 22)

 

800121212telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

(czynny pn-pt, godz. 8 15 – 20)

 

800100100 – bezpłatny telefon dla rodziców i profesjonalistów w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ( czynny pn- pt, godz 12-18)

 

www.116111.pl/napisz - dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it – dla rodziców, profesjonalistów

 

 

  1. V.Jak pracować z uczniem chorym na chorobę przewlekłą?
 

GALERIA ZDJĘĆ

Banner

Projekt Wyróżnienie

LIBRUS

Banner

PROJEKTY

Banner

Drugie Życie

Banner

MEDIA

Banner

LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: 23 guests, 1 bots online
Twoje IP: 3.92.91.54
 , 
Dziś: Jul 18, 2024