PREZENTACJA

Reklama

FOLDER

Reklama

ZŁOTA KSIĘGA UCZNIÓW

Reklama

Złota Księga Uczniów - cz. 2

Reklama

DO WAKACJI POZOSTAŁO

Courtesy of Go Mylo Countdown
ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH PDF  Array Drukuj Array

                 ZATRUDNIANIE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA  

                                                      UMOWA

1.Każdy pracodawca przyjmujący absolwenta gimnazjum na naukę zawodu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia tj. :

– dyplom mistrzowski lub przynajmniej średnie wykształcenie zgodne z

   kierunkiem kształcenia ucznia

– przygotowanie pedagogiczne – kurs

     Szczegółowe kwalifikacje wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu                                                  

2.Najważniejszym dokumentem dla pracodawcy i młodocianego jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowa zawiera nazwę zawodu, czas trwania nauki zawodu, wysokość wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki stron. Wynika z niej również, że młodociany ma obowiązek dokształcania teoretycznego w wybranej szkole.

3.Pracodawca zobowiązany jest:

–przeszkolić młodocianego w zakresie bhp ip-poż.
– zgłosić młodocianego do ZUS-u

- zawiadomić o podpisaniu umowy wójta/burmistrza /prezydenta miasta  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego , a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. 

  

                                                 DOKUMENTACJA

                   Obowiązująca pracodawcę dokumentacja musi zawierać:

                – umowę o pracę
         – program nauki zawodu
         – wykaz pracowników młodocianych
         – akta osobowe
         – listę obecności
         – rejestr zwolnień lekarskich
         – rejestr wydanej odzieży roboczej
         – listę płac
         – okresowe badania lekarskie
         – zaświadczenie o przeszkoleniu bhp i poż.

         – dziennik zajęć praktycznych        

 

       PODSTAWOWE   ZASADY   BHP

– pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać nocą
– pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać poza podstawowymi godzinami pracy ( 8h)
– uczeń otrzymuje odzież roboczą oraz ma zapewnioną przerwę na posiłek ( 30 min)

– młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin  

   nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę
– nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych

 

                                

                                                      URLOPY

         I rok nauki   RAZEM 38 dni
         – po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu
         – po pierwszym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu 

         II rok nauki

         – młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu      

         – jeśli młodociany ukończył 18 lat to 20 dni urlopu

 

         III rok nauki – młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu
Młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny ( ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie )                                                                  

                                                 WYNAGRODZENIE

      Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez GUS                         

                                     w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%                    

                                w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%                      

                              w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%                      

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZGODNIE Z ART. 196   KODEKSU PRACY

                            Rozwiązanie umowy następuje gdy:
         – młodociany nie wypełnia obowiązku szkolnego
         – młodociany w rażący sposób narusza dyscyplinę pracy
         – orzeczenie lekarskie wskazuje, że młodociany nie może wykonywać danego zawodu
         – jeśli zakład ogranicza lub likwiduje działalność

 

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników zawiera :

  • Kodeks Pracy – Dział IX ( zakładka- akty prawne)
  • Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu ( zakładka -akty prawne)
 

GALERIA ZDJĘĆ

Reklama

Projekt Wyróżnienie

LIBRUS

Reklama

PROJEKTY

Reklama

Drugie Życie

Reklama

MEDIA

Reklama

LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: guests online
Twoje IP: 54.166.228.35
 , 
Dziś: Lip 18, 2018