Nauczyciele

NAUCZYCIELE1

NAUCZYCIELE2

Kadra nauczycieli ZSZ 2019-20

Kadra nauczycieli ZSZ 2019-202

Kadra nauczycieli ZSZ 2019-203

 

    

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 L.P.

Nazwisko i imię

Stopień awansu

Nauczany przedmiot

1

Bochra Agnieszka

Dyplomowany

Przedm. logistyczne

2

Bykowska-Szelążek Anna

Dyplomowany

Pedagog szkolny

3

Bytnar Lukrecja

Dyplomowany

Matematy

4

Bytnar Stanisław

Dyplomowany

Dyr. szkoły – informatyka, przem.. zawod. mech

5

Dzielska Agnieszka

Dyplomowany

Przedm. hotelarskie

6

Fijołek-Trzcińska Violetta

Dyplomowany

J. polski

7

Frączek Violetta

Mianowany

Przedm. ekonomiczne, podstaw. przeds.

8

Gierszewski Tadeusz

Dyplomowany

w-ce dyr. – przedm. mech.

9

Heberlejn Karolina

Stażysta

Przedm. logistyczne

10

Kołpacka Hanna

Mianowany

J.niemiecki

11

Kowalska Hanna

Dyplomowany

J.niemiecki/angielski

12

Kowalska Stanisława

Dyplomowany

Historia, WOK

13

Krawczyk Szymon

Mianowany

Biologia, chemia

14

Lewicki Marcin

Mianowany

Fizyka, przedm. mechatroniczne

15

Ługiewicz Aleksandra

Dyplomowany

J. angielski

16

Mikulska Sabina

Dyplomowany

Wych.fiz.

17

Molczyński Łukasz

Dyplomowany

Wych. fiz.

18

Piątek Elżbieta

Mianowany

J.angielski

19

Przybylska Lidia

Dyplomowany

Przedm. ekonom.

20

Rękosiewicz Anna

Kontraktowy

przedm. ekonom, kier. kształ. praktycz., Geogr.

21

Różyńska Sandra

Mianowany

Religia

22

Rutkowska Ewa

Mianowany

J. polski

23

Słupkowski Piotr

Dyplomowany

Wych. fiz.

24

Sroka Edyta

Dyplomowany

Przedm. informatyczne

25

Szczygłowska-Rarus Lucyna

Dyplomowany

Matematyka

26

Turek Ewa

Mianowany

Historia

27

Wierzbowski Zbigniew

Mianowany

Przedm. ekonom.

28

Zubko Artur

Mianowany

Przedm. mech.

29

Żabiński Arkadiusz

Dyplomowany

Wych. fiz., kier Sali Gim.

 

   Nauczyciele niepełnozatrudnieni

 

1

Błędzka Danuta

Mianowany

Religia

 2

Duma Małgorzata

Dyplomowany WDŻ

 3

Plona Marcin Mianowany

Przed. mechaniczne

 4

Stenzel Michał

Dyplomowany

J.Niemiecki

5

Surdykowski Bartłomiej

Kontraktowy

Religia

 6

Topolewski Ireneusz

Mianowany

WDŻ

 7

Turbak Paweł

Dyplomowany

Fizyka

8

Dzielska Saja Ewa

Kontraktowy

Przedm. turystyczne

9

Wiśniewska Dorota

Mianowany

Geografia

 10

Jaworska Aneta

Dyplomowany

J. polski

 11

Zywert Katarzyna

Dyplomowany

J. polski

12

Urbańska Emilia

Stażysta

Przedm. logistyczne

13

Szczęsny Krzysztof

Kontraktowy

Przedm. logistyczne

   

  KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 L.P.

Nazwisko i imię

Stopień awansu

Nauczany przedmiot

1

Alichnowicz Karol

Dyplomowany

J.polski

2

Bochra Agnieszka

Dyplomowany

Przedm. logistyczne

3

Bykowska-Szelążek Anna

Dyplomowany

Pedagog szkolny

4

Bytnar Lukrecja

Dyplomowany

Matematy

5

Bytnar Stanisław

Dyplomowany

Dyr. szkoły – informatyka, przem.. zawod. mech

6

Dzielska Agnieszka

Dyplomowany

Przedm. hotelarskie

7

Fijołek-Trzcińska Violetta

Dyplomowany

J. polski

8

Gierszewski Tadeusz

Dyplomowany

w-ce dyr. – przedm. mech.

9

Jachimowicz Lucyna

Dyplomowany

Biblioteka

10

Kołpacka Hanna

Mianowany

J.niemiecki

11

Kowalska Hanna

Dyplomowany

J.niemiecki

12

Kowalska Stanisława

Dyplomowany

Historia

13

Krawczyk Szymon

Mianowany

Biologia, chemia

14

Lewicki Marcin

Mianowany

Fizyka, przedm. mechatroniczne

15

Ługiewicz Aleksandra

Dyplomowany

J. angielski

16

Mikulska Sabina

Mianowany

Wych.fiz.

17

Molczyński Łukasz

Dyplomowany

Wych. fiz.

18

Piątek Elżbieta

Mianowany

J.angielski

19

Przybylska Lidia

Dyplomowany

Przedm. ekonom.

20

Rękosiewicz Anna

Kontraktowy

przedm. ekonom, kier. kształ. praktycz.

21

Różyńska Sandra

Mianowany

Religia

22

Rutkowska Ewa

Mianowany

J. polski

23

Słupkowski Piotr

Dyplomowany

Wych. fiz.

24

Sroka Edyta

Dyplomowany

Przedm. informatyczne

25

Szczygłowska-Rarus Lucyna

Dyplomowany

Matematyka

26

Trzciński Wojciech

Dyplomowany

Geografia

27

Turek Ewa

Mianowany

Historia

28

Wierzbowski Zbigniew

Mianowany

Przem. ekonom.

29

Zubko Artur

Mianowany

Przedm. mech.

30

Żabiński Arkadiusz

Dyplomowany

Wych. fiz., kier Sali Gim.

   Nauczyciele niepełnozatrudnieni

 

1

Bronicki Dariusz

Mianowany

Przedm. mech.

 2

Frączek Violetta

Mianowany

Przedm. ekonomiczne

 3

Heberlejn Karolina

stażysta

Przed. logistyczne

 4

Kiwała Paulina

Mianowany

J.Niemiecki

5

Krauze Jarosław

Dyplomowany

Matematyka

 6

Kubasik Paweł

Mianowany

Religia

 7

Łamek Jacek

Dyplomowany

WDŻ

8

Surdykowski Bartłomiej

Kontraktowy

Religia

9

Szupryczyńska Wanda

Dyplomowany

Wych.fiz.

 10

Śmigrowska Grażyna

Mianowany

Geografia

 11

Turbak Paweł

Dyplomowany

Fizyka

12

Wiśniewska Dorota

Mianowany

przedm. ekonom.


     KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Bytnar Stanisław

dyrektor szkoły – informatyka, przedmioty zawodowe mechaniczne

Gierszewski Tadeusz

zastępca dyrektora – przedmioty mechaniczne

Alichnowicz Karol

język polski

Bochra Agnieszka

przedmioty logistyczne

Bykowska-Szelążek Anna

pedagog szkolny

Bytnar Lukrecja

matematyka

Dzielska Agnieszka

przedmioty hotelarskie

Fijołek-Trzcińska Violetta

język polski

Jachimowicz Lucyna

biblioteka

Kołpacka Hanna

język niemiecki

Kowalska Hanna

język niemiecki, jezyk angielski

Kowalska Stanisława

historia, wiedza o kulturze

Krawczyk Szymon

biologia, chemia

Lewicki Marcin

fizyka, przedmioty mechatroniczne

Ługiewicz Aleksandra

język angielski

Mikulska Sabina

wychowanie fizyczne

Molczyński Łukasz

wychowanie fizyczne

Piątek Elżbieta

język angielski

Przybylska Lidia

przedmioty ekonomiczne

Rękosiewicz Anna

przedmioty ekonomiczne, kierownik kształcenia praktycznego

Różyńska Sandra

religia

Rutkowska Ewa

język polski

Słupkowski Piotr

wychowanie fizyczne

Sroka Edyta

przedmioty ekonomiczne, informatyczne

Szczygłowska-Rarus Lucyna

matematyka

Trzciński Wojciech

geografia

Turek Ewa

historia

Wierzbowski Zbigniew

przedmioty ekonomiczne

Wilamowska Anna

język niemiecki

Zubko Artur

przedmioty mechaniczne

Żabiński Arkadiusz

wychowanie fizyczne, kierownik sali gimnastycznej

   Nauczyciele niepełnozatrudnieni 

Kaczor Małgorzata

rewalidacja

Krauze Jarosław

Matematyka

Kubasik Paweł

Religia

Łamek Jacek

WDŻ

Plona Marcin

przedm. mech.

Surdykowski Bartłomiej

Religia

Śmigrowska Grażyna

Geografia

Turbak Paweł

Fizyka

Wiśniewska Dorota

przedm. ekonom.

 


Kadra wg. stopnia awansu zawodowego  pdf-pobierz


KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Bytnar Stanisław - dyrektor szkoły, przedmioty informatyczne

Gierszewski Tadeusz - zastępca dyrektora, przedmioty zawodowe mechaniczne

Alichnowicz Karol - język polski

Bochra Agnieszka - przedmioty zawodowe logistyczne

Bykowska-Szelążek Anna - pedagog szkolny

Bytnar Lukrecja - matematyka

Dąbrówka Anna - kierownik kształcenia praktycznego, przedmioty ekonomiczne

Dzielska Agnieszka - przedmioty zawodowe - hotelarstwo, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Fijołek-Trzcińska Violetta - język polski

Jachimowicz Lucyna - biblioteka i MCI, administrator strony www szkoły, opiekun gazetki szkolnej

Kołpacka Hanna - język niemiecki

Kowalska Hanna - język niemiecki, język angielski

Kowalska Stanisława - historia, wiedza o kulturze

Krawczyk Szymon – biologia, chemia

Lewicki Marcin - fizyka, elektrotechnika, mechatronika

Ługiewicz Aleksandra - język angielski

Mikulska Sabina - wychowanie fizyczne

Molczyński Łukasz - wychowanie fizyczne

Piątek Elżbieta - język angielski

Plona Marcin - przedmioty zawodowe mechaniczne, informatyka

Przybylska Lidia - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Robaczewska Ewelina - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Różyńska Sandra - religia

Rutkowska Ewa - język polski

Słupkowski Piotr - wychowanie fizyczne, kierownik hali sportowej, edukacja dla bezpieczeństwa

Sroka Edyta - przedmioty zawodowe ekonomiczne; przedmioty informatyczne

Szczygłowska - Rarus Lucyna - matematyka

Trzciński Wojciech - geografia, przedmioty zawodowe do kierunku obsługi turystycznej

Turek Ewa - historia, WOS

Wierzbowski Zbigniew - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Wilamowska Anna - język niemiecki

Zubko Artur - przedmioty zawodowe mechaniczne, administrator strony internetowej

Żabiński Arkadiusz - wychowanie fizyczne

Niepełnozatrudnieni:

Kaczor Małgorzata - rewalidacja

Krause Jarosław - matematyka

Kubasik Paweł ks. - religia

Łamek Jacek - WDŻR

Surdykowski Bartłomiej ks. - religia

Śmigrowska Grażyna - geografia

Zielińska Justyna - język angielski

Turbak Paweł - fizyka

 

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Bytnar Stanisław - dyrektor szkoły, przedmioty informatyczne

Gierszewski Tadeusz - zastępca dyrektora, przedmioty zawodowe mechaniczne

Alichnowicz Karol - język polski

Bochra Agnieszka - przedmioty zawodowe logistyczne

Bykowska-Szelążek Anna - pedagog szkolny, SzoK

Bytnar Lukrecja - matematyka

Dzielska Agnieszka - przedmioty zawodowe - hotelarstwo, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Fijołek-Trzcińska Violetta - język polski

Frączek Violetta - przedmioty zawodowe ekonomiczne (do 16.02.2015)

Goldyszewicz Aleksandra - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Jachimowicz Lucyna - biblioteka i MCI, WdŻwR, administrator strony www szkoły, opiekun gazetki szkolnej

Kołpacka Hanna - język niemiecki

Kowalska Hanna - język niemiecki, język angielski

Kowalska Stanisława - historia, wiedza o kulturze

Krawczyk Szymon – biologia, chemia

Lewicki Marcin - fizyka, elektrotechnika, mechatronika

Ługiewicz Aleksandra - język angielski

Mikulska Sabina - wychowanie fizyczne

Molczyński Łukasz - wychowanie fizyczne

Piątek Elżbieta - język angielski

Plona Marcin - przedmioty zawodowe mechaniczne

Przybylska Lidia - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Robaczewska Ewelina - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Różyńska Sandra - religia

Rutkowska Ewa - język polski

Słupkowski Piotr - wychowanie fizyczne, kierownik hali sportowej

Sroka Edyta - przedmioty zawodowe ekonomiczne; przedmioty informatyczne

Szczygłowska - Rarus Lucyna - matematyka

Szwulińska Lucyna - edukacja dla bezpieczeństwa, opiekun PCK

Trzciński Wojciech - geografia, przedmioty zawodowe do kierunku obsługi turystycznej

Turek Ewa - historia, WOS

Wierzbowski Zbigniew - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Wilamowska Anna - język niemiecki

Zubko Artur - przedmioty zawodowe mechaniczne

Żabiński Arkadiusz - wychowanie fizyczne

Niepełnozatrudnieni:

Kubasik Paweł ks. - religia

Turbak Paweł - fizyka

Surdykowski Bartłomiej - religia

pobierz listę z informacją o stopniach awansu zawodowego >>

 grono
KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Bytnar Stanisław - dyrektor szkoły, przedmioty informatyczne

Gierszewski Tadeusz - zastępca dyrektora, przedmioty zawodowe mechaniczne

Alichnowicz Karol - język polski

Bochra Agnieszka - przedmioty zawodowe logistyczne

Bykowska-Szelążek Anna - pedagog szkolny, SzoK

Bytnar Lukrecja - matematyka

Dzielska Agnieszka - przedmioty zawodowe - hotelarstwo, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Fijołek-Trzcińska Violetta - język polski

Frączek Violetta - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Goldyszewicz Aleksandra - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Jachimowicz Lucyna - biblioteka i MCI, WdŻwR, administrator strony www szkoły, opiekun gazetki szkolnej

Kołpacka Hanna - język niemiecki

Kowalska Hanna - język niemiecki, język angielski

Kowalska Stanisława - historia, wiedza o kulturze

Krawczyk Szymon – biologia, chemia

Lewicki Marcin - fizyka, elektrotechnika, mechatronika

Ługiewicz Aleksandra - język angielski

Mikulska Sabina - wychowanie fizyczne

Molczyński Łukasz - wychowanie fizyczne

Piątek Elżbieta - język angielski

Plona Marcin - przedmioty zawodowe mechaniczne

Przybylska Lidia - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Robaczewska Ewelina - przedmioty zawodowe ekonomiczne (urlop zdrowotny)

Różyńska Sandra - religia

Rutkowska Ewa - język polski

Słupkowski Piotr - wychowanie fizyczne, kierownik hali sportowej

Sroka Edyta - przedmioty zawodowe ekonomiczne; przedmioty informatyczne

Szczygłowska - Rarus Lucyna - matematyka

Szwulińska Lucyna - edukacja dla bezpieczeństwa, opiekun PCK

Trzciński Wojciech - geografia, przedmioty zawodowe do kierunku obsługi turystycznej

Turek Ewa - historia, WOS

Wierzbowski Zbigniew - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Wilamowska Anna - język niemiecki

Zubko Artur - przedmioty zawodowe mechaniczne

Żabiński Arkadiusz - wychowanie fizyczne

Niepełnozatrudnieni:

Gutowska-Mądra Kamila - fizyka

Jeziorski Tomasz ks. - religia

Kowalski Ryszard - przedmioty zawodowe mechaniczne

Wilamowski Tomasz - przedmioty mechatroniczne

Oleksowicz Michał ks. - religia

pobierz listę z informacją o stopniach awansu zawodowego >>

 

 KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Bytnar Stanisław - dyrektor szkoły, przedmioty informatyczne

Gierszewski Tadeusz - zastępca dyrektora, przedmioty zawodowe mechaniczne

Alichnowicz Karol - język polski

Bochra Agnieszka - przedmioty zawodowe logistyczne

Bykowska-Szelążek Anna - pedagog szkolny, SzoK

Bytnar Lukrecja - matematyka

Dzielska Agnieszka - przedmioty zawodowe - hotelarstwo, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Fijołek-Trzcińska Violetta - język polski

Goldyszewicz Aleksandra - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Jachimowicz Lucyna - biblioteka i MCI, WdŻwR, administrator strony www szkoły

Kołpacka Hanna - język niemiecki

Kowalska Hanna - język niemiecki, język angielski

Kowalska Stanisława - historia, wiedza o kulturze

Krawczyk Szymon – biologia, chemia

Lewicki Marcin - fizyka, elektrotechnika, mechatronika

Ługiewicz Aleksandra - język angielski

Mikulska Sabina - wychowanie fizyczne

Molczyński Łukasz - wychowanie fizyczne

Piątek Elżbieta - język angielski

Przybylska Lidia - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Robaczewska Ewelina - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Różyńska Sandra - religia

Rutkowska Ewa - język polski

Słupkowski Piotr - wychowanie fizyczne, kierownik hali sportowej

Sroka Edyta - przedmioty zawodowe ekonomiczne; przedmioty informatyczne

Szczygłowska - Rarus Lucyna - matematyka

Szwulińska Lucyna - edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Trzciński Wojciech - geografia, przedmioty zawodowe do kierunku obsługi turystycznej

Turek Ewa - historia, WOS

Wierzbowski Zbigniew - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Wilamowska Anna - język niemiecki

Zubko Artur - przedmioty zawodowe mechaniczne

Żabiński Arkadiusz - wychowanie fizyczne

Niepełnozatrudnieni:

Gutowska-Mądra Kamila - fizyka

Kowalski Ryszard - przedmioty zawodowe mechaniczne

Sulikowska Joanna - jęz. niemiecki

Wilamowski Tomasz - przedmioty mechatroniczne

Pukalski Dariusz ks. - religia

Oleksowicz Michał ks. - religia

                                                                                                  

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 06 listopada 2020 10:14
 

GALERIA ZDJĘĆ

Reklama

Projekt Wyróżnienie

LIBRUS

Reklama

PROJEKTY

Reklama

Drugie Życie

Reklama

MEDIA

Reklama

LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: guests online
Twoje IP: 3.215.186.30
 , 
Dziś: Maj 29, 2024