kalendarium szkoły do pobrania >>


tnzsz


Zapraszamy do galerii zdjęć archiwalnych  więcej >>Nazwy i profile szkoły ulegały ciągłym zmianom, poniżej przedstawiamy to, co udało nam się odnaleźć w dawnych kronikach i dokumentach szkolnych:1882 - założono prywatną szkołę średnią w budynku przy ul. Kirchhofstrasse (dzisiejsza Królowej Jadwigi) Höhere Mädchenschule 

1903 - część męską szkoły przekształcono w państwowe progimnazjum realne (70 uczniów), część żeńska (90 uczennic) kontynuowała działalność jako prywatna średnia szkoła dla dziewcząt.

1920 - powstała średnia Państwowa Szkoła Wydziałowa (częściowo dofinansowywana przez państwo), do której mogły przyjść dziewczęta po trzech klasach szkoły powszechnej. Jej ukończenie pozwalało objąć posadę niższego urzędnika państwowego.

Proponowano naukę w profilu ogólnym lub praktycznym.

1922 - Zawodowa Szkoła Dokształcająca (lekcje odbywały sie trzy razy w tygodniu od godz. 17 - 21 w publicznej szkole żeńskiej

przy ul. Wolności. Pierwszy kierownik Kazimierz Pelowski.

Szkoła trzyoddziałowa (klasy: metalowa; drzewna, handlowa i klasa innych zawodów).

Ilość uczniów  od 150 - 200. Ostatni kierownik do czasu wybuchu wojny Jan Nałęcz.

Od 1936 szkoła miała dwóch etatowych nauczycieli:

Stasiak Edmund - mistrz krawiecki (1936/1937)

Ewertowski Teodor - mistrz rzeźnicki (lata 1936/1937/1938)

Wasielewski Bronisław - nauczyciel 1937/1938

15.02.1945 rok - Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa

Po wojnie lekcje rozpoczęto 15 lutego 1945 roku w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 6.

Od 6 marca 1945 r. kierownikiem był Bronisław Wasielewski. Uruchomiono wówczas 3 klasy.

W roku 1946 wykładowcami byli: Ks. Kurlin - katecheta

Piotr Alfons

Marta Wesołowska

Józefa Bączyńska.

W roku szkolnym 1946/47 w szkole zawodowej uczyło się ok. 200 uczniów w 7 oddziałach, a nauczali:

Bronisław Wasielewski - kierownik szkoły

Ks. Gawrych

Melkowski Marian

Sobolewski Jan

Bączyńska Józefa

Bączyński Paweł

Grabowski Hubert.

1947 - przy szkole istniał hufiec szkolny P.W. i P.W.K. oraz samorząd szkolny P.R.K.

Część młodzieży jest również zorganizowana w ZHP, reszta młodzieży należała do organizacji młodzieżowych,

jak Z.W.M., Omtur, Wici.

W roku szkolnym 1948/1949 uczyło sie 154 uczniów (w tym 43 dziewczęta).

W szkole uczyli:

Wasielewski Bronisław- p.o. dyrektora

Maria Kubiakowa

Józefa Bączyńska

Monika Szymańska

Jan Sobolewski

Marian Melkowski

Hubert Grabowski

Ks. Kazimierz Piskorski

Lekarzem szkolnym była dr Halina Mnichowska, sekretarzem- Jadwiga Przybylska, Waliszewski Władysław - woźny.

1 września 1946 roku

Powstało Państwowe Gimnazjum Mechaniczne w Wąbrzeźnie - siedziba w gmachu Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej

w Wąbrzeźnie przy ul. Królowej Jadwigi 6.

1.09.1949 - Powstaje Państwowe Liceum Mechaniczne.

Szkoły zawodowe przejmuje Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego w Wąbrzeźnie.

Państwowe Gimnazjum Mechaniczne w Wąbrzeźnie i Państwowe Liceum Mechaniczne w Wąbrzeźnie przez 3 lata istnieją równocześnie.

Nauczyciele Gimnazjum Mechanicznego:

inż. Stanisław Antasz, Paweł Bączyński, Józefa Bączyńska, Piotr Alfons,

nauczyciele zawodu - Kazimierz Kopczyński, Jan Kwiatkowski.

Od 1946 r dołączyli Marian Melkowski, Jan Sobolewski, Kier. warsztatów Kazimierz Soszyński oraz nauczyciele zawodu: Franciszek Dzwonkowski, Kazimierz Grabowski, Jan Wesołowski.

Od dnia 1.04.1947 r. Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa zmienia nazwę na Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa.

W roku szkolnym 1947/1948 otwarto dla dziewcząt klasę I przysposobienia w gospodarstwie rodzinnym.

Nauczycielką przedmiotów zawodowych była Maria Kubiakowa.

1 września 1950 roku obokPaństwowego Liceum Mechaniczne w Wąbrzeźnie I st. została otwarta I klasa

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Metalowej.

Od 1.09.1951 zwana Państwową Zasadniczą Szkołą Metalową, a następnie Zasadniczą Szkołą Metalową.

Od 1 września 1953 roku obok kierunku mechanicznego otworzono kierunek drzewny (stolarz), w związku z tym szkoła nosiła

nazwę Zasadnicza Szkoła Metalowo-Drzewna (kierunek wygasł w czerwcu 1962 roku).

W roku szkolnym 1956/1957 otwarto kierunek chemiczny (aparatowy przemysłu chemicznego,ap aratowy przemysłu tworzyw sztucznych).

W 1956 nazwa została zmieniona na Zasadniczą Szkołę Zawodową.

W 1956 roku reaktywowana została Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących (zwana później Międzyzakładową).

1 września 1959 roku - Technikum Mechaniczne i Chemiczne (wieczorowe) oraz Liceum Ogólno-Ekonomiczne.

Od 1 września 1960 roku działała również 2 - letnia SzkołaPrzysposobienia Zawodowego dla dziewcząt

(kierunek gospodarczo-handlowy).

1 września 1962 roku - Szkoła Przysposobienia Rolniczego dla dziewcząt

1 września 1963 roku - Technikum Chemiczno-Mechaniczne

1968 - wybudowane zostały warsztaty na 112 stanowisk (przy dzisiejszej ul. Staszica).

 

18.11.1967 - Uroczyste przejęcie internatu przez władze miejskie.

Internat na 102 miejsca przy ul. Żeromskiego oraz dom dla nauczycieli.

1.IX.1971 - nastąpiło połączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Chemiczno – Mechanicznego.

Odtąd szkoła nosiła nazwę: Technikum Chemiczno – Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wąbrzeźnie.

1982 -Technikum Chemiczno-Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa zostały ponownie połączone

w jedną jednostkę organizacyjną.

Od 1 września 1982 roku funkcjonuje nazwa Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

1 stycznia 1999 -  Organem prowadzącym szkołę zostaje Powiat Wąbrzeski.

1 września 2002 – Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przekształciła ZSZ w nowy typ szkoły ponadgimnazjalnej.

Powstały tym samym: technikum – czteroletnie, liceum profilowane –trzyletnie, zasadnicza szkoła zawodowa o dwu- i trzyletnim cyklu kształcenia.

1 września 2004 - do ZSZ włączono nowe jednostki – Policealne Studium Zawodowe (od 1.09.2005 r. przekształcone

w Szkołę Policealną dla Dorosłych).

 
 kadra dyrektorska od 1945 roku

Bronisław Wasielewski

1945 – 1949 – dyrektor Państwowego Gimnazjum Mechanicznego

 

Alfred Płaziak

01.12.1947 – 1948 – dyrektor Państwowego Gimnazjum Mechanicznego w Wąbrzeźnie i  Państwowe Liceum Mechanicznego I st. w Wąbrzeźnie

 

Marian Melkowski

1955 – 1963 dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wąbrzeźnie

 

Jan Sobolewski:

01.09.1959 – 31.08.1963 –  zastępca dyrektora ZSZ

01.09.1963 – 31.08.1971 – dyrektor ZSZ

01.09.1971 – 30.09.1975 – zastępca dyrektora Technikum Chemiczno – Mechanicznego i ZSZ w Wąbrzeźnie

 

Stefan Sarnowski:

01.02.1963 r. – 31.08.1971 r. dyr. Technikum Chemiczno – Mechanicznego

01.09.1971 r. – 21.08.1978 r. z-ca dyr. Technikum Chemiczno – Mechanicznego i ZSZ

 

Józef Węcławek:

01.09.1963 – 31.08.1971 - zastępca dyrektora ZSZ

01.09.1971 – dyrektor Technikum Chemiczno – Mechanicznego i ZSZ w Wąbrzeźnie

01.09.1972 – 31.07.1976 – dyrektor ZSZ w Wąbrzeźnie

01.09.1976 – 31.08.1982 – dyrektor Technikum Chemiczno – Mechanicznego i ZSZ w Wąbrzeźnie

 

Leon Żuchowski:

01.10.1975 – 31.08.1982 – zastępca dyrektora Technikum Chemiczno – Mechanicznego i ZSZ

 

Kazimierz Górny:

01.09.1982 – 31.08.1992 – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

 

Tadeusz Kołpacki:

01.09.1982 – 31.08.2004 – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

 

Jan Sarzyński:

05.08.1992 – 31.08.2003 – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie  

 

Wojciech Kowal:

01.02.1995 – 31.08.1997 - zastępca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie  

 

Andrzej Śmieszek:

01.09.1997 r. – 31.08.1998 – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

 

Grażyna Alichnowicz:

01.09.1998 – 31.08.2003 – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie  

01.09.2003 – 31.01.2004 – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie  

01.02.2004 – 31.08. 2007 – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie  

 

Stanisław Bytnar:

01.02.2004 – aktualnie – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie  

 

Tadeusz Gierszewski:

01.09.2004 – aktualnie - zastępca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie  

 

 


KRONIKI SZKOŁY


1945 – 1950 - Kronika Państwowego Gimnazjum Mechanicznego w Wąbrzeźnie oraz kronika świetlicy przy Zasadniczej Szkole Metalowej (prowadzona od. 1.10.1952 r.)

1945 – 1963 - Monografia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wąbrzeźnie.

1945 - 1969 - Monografia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wąbrzeźnie.

1948 – 1967 - Kronika Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Wąbrzeźnie.

1963 – 1973 - Kronika ZSZ

1962 – nadal - Kronika Technikum Chemiczno – Mechanicznego w Wąbrzeźnie

 

KRONIKI OBOZÓW


1950 - Kronika obozu wakacyjnego

1959 - Album wędrownego obozu kolarskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wąbrzeźnie.

1961 - Trasa obozu wędrownego - kolarskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wąbrzeźnie.

1961 - Trasa obozu wędrownego - kolarskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wąbrzeźnie.

1973 - Kronika obozu wędrownego dziewcząt szlakiem zamków piastowskich.

1973 - Kronika obozu wędrownego chłopców szlakiem kujawsko – pałuckim.


KRONIKI INTERNATU


1967 – Kronika internatu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wąbrzeźnie.

Kronika Internatu Technikum Chemiczno – Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wąbrzeźnie.

1987 – 1989 - Kronika Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Kroniki znajdują sie w zbiorach biblioteki szkolnej.


HISTORIA szkolnictwa zawodowego w Wąbrzeźnie -

artykuł Pana Andrzeja Walkiewicza

 

 

Poprawiony: czwartek, 27 lutego 2014 11:15
 

GALERIA ZDJĘĆ

Reklama

Projekt Wyróżnienie

LIBRUS

Reklama

PROJEKTY

Reklama

Drugie Życie

Reklama

MEDIA

Reklama

LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: guests, bots online
Twoje IP: 35.172.230.21
 , 
Dziś: Lip 25, 2024